19
Ιούν
μαγννήτης και μικρόφωνο από την Fishman

Μαγνήτης και μικρόφωνο για ακουστική κιθάρα από την Fishman