05
Ιαν
RareEarth_MicBlend_Guitar

Μαγνήτες Fishman Rare Earth – φυσικός ήχος για ακουστικά όργανα