01
Σεπ
PlatinumStageFrontArticle500x300

Κλήρωση ενός προενισχυτή ακουστικών οργάνων Platinum Stage EQ/DI της Fishman