10
Ιούλ
Φορητό σύστημα ήχου για ακουστικά όργανα και φωνή Fishman SA330x

Ενημερωτικό τεχνικό φυλλάδιο για το φορητό σύστημα ήχου SA330x της Fishman